Zbywanie nieruchomości

Procedurę stosuje się, do postępowań mających na celu wyłonienie nabywcy Nieruchomości stanowiących własność Spółki i nie stanowiących środków trwałych Spółki, a także do Nieruchomości stanowiących własność podmiotów trzecich, również do Nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste oraz budynków i budowli stanowiących własność użytkownika wieczystego.

Dodatkowych informacji udziela Departament Obsługi Inwestora. Zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Procedura zbywania nieruchomości.pdf

Partnerzy