Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatów szacunkowych

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług dotyczących wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości na okres 12 miesięcy.
SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf):

  1. Zaproszenie do składania oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf)
  2. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy
  3. Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy (wersja edytowalna)

 

 

Oferty prosimy składać w terminie do 8.09.2017 r. (do godz. 15:00)
(o terminie decyduje data wpływu oferty do siedziby Spółki)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Departament Inwestycji
Patryk Muszyński
Tel.: +48 74 664 91 66
Kom.: 690-802-201

Partnerzy