Zamknięcie przetargu na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor – bez wyboru oferty.

Zarząd WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. uchwałą nr 5716/18 z dnia 14 czerwca 2018 r. zamknął przetarg na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor” bez wyboru oferty.

 

Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do udziału w przetargu na wybór generalnego wykonawcy budowy systemu odwodnienia terenu o powierzchni ok. 265 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor” – UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT!

 

Załączniki:

 1. SIWP
 2. Formularze wersja edytowalna
 3. ANALIZA ZBIORNIKA
 4. OPERAT WODNOPRAWNY
 5. PB-STAROSTA-TOM I – CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA cz1
 6. PB-STAROSTA-TOM I – CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA cz2
 7. PB-STAROSTA-TOM II – CZĘŚĆ OPISOWA I RYSUNKOWA
 8. PROJEKT BUDOWLANY – WOJEWODA
 9. PB-przepusty
 10. PW+przedmiar-przepusty
 11. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA – Do decyzji środowiskowej
 12. MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA – WYPIS I WYRYS
 13. OPINIA GEOTECHNICZNA
 14. STWIORB
 15. STWiORB-przepusty
 16. Przedmiar robót
 17. Decyzje

 

 

Uwaga zgodnie z punktem 17.2 SIWP nastąpiła zmiana terminu składani ofert.

Oferty należy składać w terminie do dnia 28.05.2018 r. (do godz. 10:30) do siedziby naszej Spółki zgodnie z punktem 10.3 SIWP.

Sposób składania ofert oraz warunki udziału w przetargu opisane są w SIWP.

Oferenci, którzy nie przekazali wcześniej oferty, umieszczają na kopertach napis:

„NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 28.05.2018 r. DO GODZ  11.00.

Oferta na przetarg dotyczący budowy systemu odwodnienia terenu o pow. 265 ha w Jaworze”

 

Szczegółowe informacje:

Departament Inwestycji
Iwona Łubkowska
Tel.: 605-909-696
e-mail:

Partnerzy