PRZETARG – PROJEKT I BUDOWA SYSTEMU ODWODNIENIA WE WRZEŚNI

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż treść komunikatu: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.04.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, unieważniła przetarg.” powinna brzmieć: „Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.04.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, stwierdziła zakończenie przetargu bez wyłonienia wykonawcy.”

 

 


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa systemu odwodnienia o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

1. SIWZ Wraz Ze Wzorem Umowy

2. Załącznik Nr 1 Do SIWZ Koncepcja

3. Załącznik Nr 1 Do SIWZ Schemat

4. Formularze 1 7 I Zał. 2.1 I 2.2 Września Odwodnienie

5. Zał. 2.3 Formularz Ofertowy

6. Informacja RODO Przetarg

7. Wstępny Projekt Podziału

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 20.04.2020 r. (do godz. 10:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 20.04.2020 r. DO GODZINY 12:00. Oferta na przetarg dotyczący budowy systemu odwodnienia terenu położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała.”

Pytania i odpowiedzi:

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:
Alicja Maciejowska
Departament Inwestycji
E-mail: a.maciejowska@invest-park.com.pl
Tel. kom.: 605 909 194
Tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy

Skontaktuj się z nami
w sprawie oferty
Ikona koperty