„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”. „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”.

 

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.:

  1. „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”.
  2. „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”

informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez:

SETIA INVEST Andrzej Ostrowski

Witosa 1

56-100 Wołów


Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn.

  1. „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”.
  2. „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”.

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie Do Składania Oferty
  2. Załącznik Nr 1 Formularz Ofertowy
  3. Załącznik Nr 2 Projekt Umowy
  4. Załącznik Nr 3 Informacja RODO

Oferty prosimy składać w formie tradycyjnej pisemnej lub formie dokumentowej za pomocą wiadomości email na adres: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o., ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, e-mail invest@invest-park.com.pl

Składanie ofert do dnia: 27.04.2023. do godz. 15:00.

Partnerzy