Zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

 1. Zaproszenie Do Składania Ofert SIWZ
 2. Załącznik 1 Formularz Oferty
 3. Formularz 1 Aktualne Informacje O Przedsiębiorstwie
 4. Formularz 2 Doświadczenie
 5. Formularz 3 Oświadczenie Co Do Postępowań Sądowych
 6. Formularz 4 Oświadczenie
 7. Formularz 5 Wykaz Kadry Technicznej
 8. Załącznik 2 Informacja RODO
 9. Załącznik 3 Wezwanie
 10. Załącznik 4 Zawiadomienie
 11. Załącznik 5 Umowa

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 14.05.2021 r. (do godz. 10:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „Oferta na zaproszenie do składania ofert dotycząca wykonania projektu zjazdu z drogi publicznej w Dobromierzu. NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 14.05.2021 r. DO GODZINY 11:00.”.

PYTANIA I ODPOWIEDZI:

1. Pytania i odpowiedzi

 

ROZSTRZYGNIĘCIE

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że zamyka postępowanie bez wyboru oferty zgodnie z punktem 16.3. „Zaproszenia do składania Ofert”.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Alicja Maciejowska

Departament Inwestycji

E-mail:

Tel.: +48 74 664 91 51

 

Partnerzy