ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – „Finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSEw formie leasingu operacyjnego”

 

Wybór oferty w postępowaniu:

W dniu 07.12.2022r. Zamawiający dokonał Wyboru oferty w postępowaniu pn.

„Finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSE w formie leasingu operacyjnego”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16  informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania na wybór finansowania dostawy samochodu osobowego dla WSSE w formie leasingu operacyjnego w dniu 05.12.2022r. dokonano otwarcia i oceny ofert. W terminie naboru wpłynęła jedna oferta firmy Europejski Fundusz Leasingowy, ul. Legnicka 48, budynek C-D, Wrocław, adres punktu sprzedaży: ul. Szczawieńska 2, 58-310 Szczawno-Zdrój która spełnia wszystkie kryteria udziału
w postępowaniu.  Oferta została przyjęta i zaakceptowana przez Zamawiającego.


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu (kod pocztowy: 58-306) przy ul. Uczniowskiej 16 (tel.74 664 91 64) (dalej zwana także: „WSSE”), zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu pod nazwą:

Finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSE w formie leasingu operacyjnego

Osoba do kontaktu: Dorota Brachman, d.brachman@invest-park.com.pl.

Oferta powinna zostać złożona na formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zaproszenia.

Termin składania ofert: 02.12.2022 r. do godz.: 15:30

Podpisaną ofertę należy przesłać w postacielektronicznej (skan oferty) lub w formie elektronicznejz podpisem kwalifikowanym na adres e-mail: d.brachman@invest-park.com.pl. W temacie e-maila należy wpisać: „Oferta – finansowanie dostawy samochodu osobowego dla WSSE w formie leasingu operacyjnego”.

 

Zaproszenie finansowanie leasing operacyjny

Załączniki:

Zał. Nr 1 Formularz Ofertowy Zmiany 01.12.2022

Zał. Nr 2 Klauzula RODO Finał

Zał. Nr 3 Specyfikacja Skoda Superb

Odpowiedzi:

Odpowiedzi Na Zapytania 1.12.2022

 Odpowiedzi na zapytania 1.12.2022 – II tura

Partnerzy