Przetargi / zamówienia

WYNIKI PRZETARGU (DZIERŻONIÓW)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 9 stycznia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego nieograniczonego, wyznaczonego na dzień 9 stycznia 2020 r., mającego na celu wyłonienie podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 7,2245 ha, składającą się z działek gruntu nr: 26/2 o pow. 5,1441 ha (grunty orne RIIIa i RIIIb), 27/6 o pow. 2,0804 ha (grunty

Czytaj więcej…

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT – BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH SPÓŁKI ZA ROK OBROTOWY 2019 I ROK OBROTOWY 2020.

Rada Nadzorcza Spółki Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na badanie sprawozdań finansowych spółki za rok obrotowy 2019 i rok obrotowy 2020 Zaproszenie do składania ofert

Czytaj więcej…

Partnerzy