Zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz – ogłoszenie nr II

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu
przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. Zaproszenie Nr 2 Do Składania Ofert SIWZ
  2. Załącznik 1 Formularz Oferty
  3. Formularz 1 Aktualne Informacje O Przedsiębiorstwie
  4. Formularz 2 Doświadczenie
  5. Formularz 3 Oświadczenie Co Do Postępowań Sądowych
  6. Formularz 4 Oświadczenie
  7. Załącznik 2 Informacja RODO
  8. Załącznik 3 Wezwanie
  9. Załącznik 4 Zawiadomienie
  10. Załącznik 5 Umowa

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 11.06.2021 r. (do godz. 10:30) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych,  w kopercie zatytułowanej: „Oferta na zaproszenie do składania ofert dotycząca wykonania projektu zjazdu z drogi publicznej w Dobromierzu. NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 11.06.2021 r. DO GODZINY 11:00.”.

W nawiązaniu do przeprowadzonego po raz drugi Zaproszenia do składania ofert na wybór Projektanta dla zadania pn. Zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz, informujemy, iż została wybrana najkorzystniejsza oferta złożona przez przedsiębiorstwo:

IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG,

Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen

(biuro w Polsce ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań)

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Departament Inwestycji

E-mail: a.maciejowska@invest-park.com.pl

Tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy