Przetarg – zaprojektowanie drogi wewnętrznej wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą (Bolesławiec).

ROZSTRZYGNIĘCIE

W nawiązaniu do przetargu na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy Bolesławiec,

Informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

IC-L Ingenieur Consulting Langenhagen GmbH & Co. KG,
Alemannenhof 1, 30855 Langenhagen
(biuro w Polsce ul. Nieszawska 1, 61-021 Poznań)


Treść postępowania:

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Zaprojektowanie drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami WSSE „INVEST-PARK”, na terenie podstrefy Bolesławiec.

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W

ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ:

  1. SIWZ wraz ze wzorem Umowy
  2. Formularz nr 1 – Formularz ofertowy
  3. Załącznik nr 1 – Aktualne informacje o przedsiębiorstwie
  4. Załącznik nr 2 – Doświadczenie
  5. Załącznik nr 3 – Oświadczenie Oferenta o braku udziału w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych
  6. Załącznik nr 4 – Oświadczenie
  7. Załącznik nr 5 – Wykaz kadry technicznej
  8. Załącznik nr 6 – Oświadczenie RODO
  9. Załącznik nr 7 – Projekt umowy (pdf)

Oferty prosimy doręczyć w terminie do dnia 30.06.2021 r. (do godz. 11:00) na adres Zamawiającego WSSE „INVEST-PARK” w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych, w kopercie zatytułowanej: „NIE OTWIERAĆ KOPERTY DO DNIA 30.06.2021 r. DO GODZINY 11:30. Oferta na przetarg dotyczący zaprojektowania drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec).”

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt:

Magdalena Cendrowicz
Departament Inwestycji
E-mail: 
Tel. kom.: 605 909 696
Tel.: +48 74 664 91 51

Partnerzy