Zakończenie przetargu na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2022 – 31.07.2024.

 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o .o. informuje, że w dniu 26.07.2022 r. zakończyły się prace związane z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2022 – 31.07.2024.

 

W wyniku postępowania Zarząd WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o. wyraził zgodę na zawarcie umowy z Ekotrade Sp. z o. o., z/s w Warszawie, ul. Melomanów 4.


 

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2022 – 31.07.2024.

W dniu 20.07.2022 r. dokonano otwarcia ofert. W terminie, określonym w SIWZ wpłynęły cztery oferty:

  1. Seris Konsalnet Holding SA, Warszawa, ul. Jana Kazimierza 55 – cena: 3.862.248,48 zł brutto,
  2. Silezjan System Security Sp. z o. o., Wrocław, ul. Centralna 24 – cena: 2.816.086,92 zł brutto,
  3. Ekotrade Sp. z o. o., Warszawa, ul. Melomanów 4 – cena: 1.944.286,68 zł brutto,
  4. Markoni Sp. z o. o., Świdnica, ul. Wrocławska 50 – cena: 2.179.271,04 zł brutto.

 

Komunikat o wyniku przetargu zostanie opublikowany po wyborze oferenta przez Zarząd WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o.


Termin składania ofert: 19.07.2022 r., godz. 15.30. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.07.2022 r. o godz. 9.00 w siedzibie Zamawiającego.

Pełna treść zamówienia, Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu, wzór umowy  oraz niezbędne formularze zgód i oferty znajdują się w załącznikach.

 

Pytania i odpowiedzi:

Pytania i odpowiedzi w przetargu dotyczącym ochrony i sprzątania 15.07.2022

Pliki dodatkowe:

1 Specyfikacja Istotnych Warunków Przetargu

2 Załącznik Nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia

3 Załącznik Nr 2a Formularz Oferty

4 Załącznik Nr 2b Tabela Obliczeń Do Oferty

5 Załącznik Nr 3 Klauzula RODO

6 Załącznik Nr 4 Wzór Umowy

7 Formularz Nr 1 Informacje O Przedsiębiorstwie

8 Formularz Nr 2 Doświadczenie

9 Formularz Nr 3 Sprawy Sądowe

10 Formularz Nr 4 Oświadczenia

 

Pliki do pobrania:

1c Zalacznik Nr 2a Formularz Oferty 2022 06 27

1c Zalacznik Nr 2b Tabela Obliczen 2022 06 28

1f Formularz 1 Informacje O Przedsiebiorstwie 2022 06 27

1g Formularz 2 Doswiadczenie 2022 06 27 

1h Formularz 3 Sprawy Sadowe 2022 06 27

1i Formularz 4 Oswiadczenia 2022 06 27

 

 

 

 

 

 

 

Partnerzy