Bez kategorii

Zaproszenie do składania ofert – wykonanie operatów szacunkowych

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług dotyczących wykonywania operatów szacunkowych nieruchomości na okres 12 miesięcy. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ (pdf): Zaproszenie do składania oferty – Opis Przedmiotu Zamówienia (pdf) Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert dotyczących wykonania audytu podatkowego

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, tel.: (+48 74) 664-91-64, fax.: (+48 74) 664-91-62, zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na wykonanie audytu podatkowego. Opis przedmiotu zamówienia oraz informacje dotyczące zasad postępowania znajdują się w załączniku poniżej. Załącznik: Zaproszenie do

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu łącznym z dnia 12 sierpnia 2016 r. (Podstrefa Opole)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, fax.: (+48 74) 664-91-62 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” oraz działając na zlecenie Gminy M. Opole na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15

Czytaj więcej…

Wyrównanie terenu wraz z pracami towarzyszącymi – podstrefa Jawor

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58-306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, tel.: (+48 74) 664-91-64; fax.: (+48 74) 664-91-62 www.invest-park.com.pl ogłasza przetarg pisemny nieograniczony, dwustopniowy, obejmujący przetarg i negocjacje NA PRZYGOTOWANIE TERENU – WYRÓWNANIE WRAZ Z PRACAMI TOWARZYSZĄCYMI TERENU O POWIERZCHNI OK. 113 HA ZLOKALIZOWANEGO NA

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w rokowaniach z dnia 09.05.2016 r. (Podstrefa Oleśnica)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, tel.: (+48 74) 664-91-64; fax: (+48 74) 664-91-62 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w rokowaniach z dnia 04.02.2016 r. (Podstrefa Wrocław)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, tel.: (+48 74) 664-91-64; faks: (+48 74) 664-91-62 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów i

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w rokowaniach z dnia 11.08.2015 r. (Podstrefa Wrocław)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16, tel.: (+48 74) 664-91-63, 664-91-64; faks: (+48 74) 664-91-62 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK”, na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 15 listopada 2004 r. w sprawie przetargów

Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie postępowania dot. wyboru przedsiębiorcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie parkingów na terenie WSAG

„Zgodnie z Uchwałą nr 4451/15 Zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” sp. z o.o. z dnia 1 lipca 2015 r. zostały zaakceptowane prace Komisji Przetargowej i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu dot. wyboru przedsiębiorcy pełniącego funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego przy budowie publicznych parkingów dla samochodów osobowych i ciężarowych na terenie Wrzesińskiej Strefy Aktywności Gospodarczej.

Czytaj więcej…

Spotkanie informacyjne dotyczące grupy zakupowej

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK“ sp. z o.o. rozpoczęła działania w ramach grupy zakupowej i podpisała porozumienie o współpracy z firmą INNPACT sp. z o.o., która będzie negocjowała dla przedsiębiorstw strefowych oraz ich partnerów biznesowych stawki za energię elektryczną oraz gaz na rok 2016. W związku z powyższym serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjne, podczas których

Czytaj więcej…

Partnerzy