Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 31.08.2022 na godz. 10:00 –  nieruchomość niezabudowana w Goświnowicach składająca się z działek nr 355/13 i nr 355/14 (Podstrefa Nysa WSSE „INVEST-PARK”).

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 31.08.2022 na godz. 10:00 –  nieruchomość niezabudowana w Goświnowicach składająca się z działek nr 355/13 i nr 355/14 (Podstrefa Nysa WSSE „INVEST-PARK”).

Czytaj więcej…

Nabór do projektu: System Wczesnego Ostrzegania

  Informujemy, że nowy nabór do projektu System Wczesnego Ostrzegania rozpocznie się w dniu 27.07.2022 o godz. 12.00 i potrwa do 5 września 2022 (godz. 12.00)*.   Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które można przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji

Czytaj więcej…

Współpraca z Nearshoring!

  DE Möchten Sie einen Teil Ihrer Geschäftsprozesse nach Polen verlagern und mit Experten aus einem geografisch und kulturell nahegelegenen Land zusammenarbeiten? Unsere Anwälte bringen Ihnen die praktischen Aspekte der Geschäftstätigkeit in Polen näher und helfen Ihnen bei der Aufnahme der Zusammenarbeit mit den entsprechenden Partnern.   Mehr Informationen unter nearshoringpoland.eu   PL Chcą Państwo

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji – Nysa dz. 464/19 i 464/31 – wyznaczonej na dzień 29.07.2022 na godz. 10:00

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w aukcji wyznaczonej na dzień 29.07.2022 r. na godz. 10:00, mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 12,0481 ha, położoną w

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w przetargu ograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Skarbimierzu

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość, opisaną poniżej: W skład mienia objętego przetargiem wchodzi nieruchomość niezabudowana o łącznej powierzchni 6,8314 ha, położona w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, obręb

Czytaj więcej…

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia aukcji wyznaczonej na dzień 20 lipca 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Chociczy Małej, Podstrefa Września

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia aukcji wyznaczonej na dzień 20 lipca 2022 na sprzedaż Nieruchomości w Chociczy Małej, Podstrefa Września   Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 20 lipca 2022 r. zakończyła prace komisja do spraw aukcji, wyznaczonej na dzień 20 lipca 2022 r., mającej na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość

Czytaj więcej…

Zakończenie przetargu na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2022 – 31.07.2024.

  Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o .o. informuje, że w dniu 26.07.2022 r. zakończyły się prace związane z zaproszeniem do składania ofert na świadczenie usług z zakresu ochrony mienia, sprzątania pomieszczeń biurowych i socjalnych, oraz utrzymania zieleni na terenach obiektów Zamawiającego, w okresie 1.08.2022 – 31.07.2024.   W wyniku postępowania Zarząd WSSE

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w aukcji na sprzedaż nieruchomości w Dobromierzu wyznaczonej na dzień 21.07.2022 na godz. 10:00

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w aukcji na sprzedaż Nieruchomości w Dobromierzu –  w skład mienia objętego aukcją wchodzi nieruchomość niezabudowana o powierzchni 19,83 ha, składająca się z działki gruntu nr 326/40 (grunty orne RIVa, RIVb, RV) położona w województwie

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn. „Zamierzenie budowlane polegające na budowie sześciu hal magazynowo – produkcyjnych wraz z częścią socjalno – biurową, pełną infrastrukturą zagospodarowania terenu oraz instalacją fotowoltaiczną – część III – lokalizacja Ząbkowice Śląskie, która stanowi odrębne postępowanie”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o. o. z siedzibą w Wałbrzychu, ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych; wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000059084, NIP 886-20-81-325, REGON 890572595, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 435.890.000 zł (zwana dalej jako WSSE lub Zamawiający)

Czytaj więcej…

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego

Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego zarządzanego przez Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną „INVEST-PARK” Sp. z o.o. – zaproszenie do zgłaszania kandydatów Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady Rozwoju Obszaru Gospodarczego.

Czytaj więcej…

Partnerzy