Przetargi archiwum

Roztrzygniecie przetargu wyznaczonego na dzień 11.01.2019 – Nysa

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 11 stycznia 2019 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 11 stycznia 2019 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 72,0271 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie nyskim, gminie Nysa, na terenie

Czytaj więcej…

Wyniki przetargu pisemnego – wykonanie projektu hali produkyjno-magazynowej w Wałbrzychu

W nawiązaniu do przeprowadzonego przetargu pisemnego, nieograniczonego, dwustopniowego na: „Wykonanie projektu hali produkcyjno-magazynowej wraz z częściami biurowo-socjalnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w granicach nieruchomości położonej w Wałbrzychu przy ul. Villardczyków dz. nr. 93/28”. WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż najkorzystniejszą ofertę złożyło:

Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie przetargu na świadczenie usług informatycznych utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT – II postępowanie

W nawiązaniu do przeprowadzonego II postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy na świadczenie usług informatycznych dotyczących utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” w postaci zarządzania, administracji, monitorowania, rozwoju oraz usuwania awarii dla serwerów, macierzy, przełączników sieci Ethernet, oprogramowania i środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych, informujemy, iż Zarząd WSSE „INVEST-PARK” Uchwałą nr 5991 / 18 z

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa przetargu pisemnym ograniczonym z dnia 20.12.2018 r. (Podstrefa Nysa)

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST – PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664- 91- 64, fax: (+48 74) 664- 91-62 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym mającym na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie

Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 14 listopada 2018 r. (Podstrefa Skarbimierz)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 14 listopada 2018 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 14 listopada 2018 r., mającego na celu wyłonienia podmiotu, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 7,3067 ha, położoną w województwie opolskim, powiecie brzeskim, gminie Skarbimierz, miejsc. Skarbimierz-Osiedle,

Czytaj więcej…

Zamknięcie przetargu I – świadczenie usług informatycznych utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 5945/18 Zarządu WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o., Spółka zamyka Przetarg na wybór wykonawcy na świadczenie usług informatycznych dotyczących utrzymania serwerowej i sieciowej infrastruktury IT dla WSSE „INVEST-PARK” w postaci zarządzania, administracji, monitorowania, rozwoju oraz usuwania awarii dla serwerów, macierzy, przełączników sieci Ethernet, oprogramowania i środowiska wirtualizacji systemów operacyjnych – BEZ

Czytaj więcej…

Wybór wykonawcy – odśnieżanie dachów hal i usunięcie śniegu ze stref zrzutu

Zgodnie z podjętą Uchwała nr 5938/18, Zarząd WSSE “INVEST-PARK” sp. z o.o. zaakceptował Wniosek Departamentu Inwestycji dotyczący wyboru wykonawcy: GRUPA ALPINDUS Łukasz Wysoczański z/s w Wołowie, na odśnieżanie dachów hal przemysłowo-magazynowych i usuniecie śniegu ze stref zrzutu będących własnością Spółki w Bolesławcu, Chociczy Małej i Wałbrzychu. *** Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp.

Czytaj więcej…

Wybór oferenta – dzierżawa nieruchomości w miejscowości Jawor przy ul. Cukrowniczej (Dolnośląska Strefa Aktywności Gospodarczej S3-Jawor).

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego wyłonienia dzierżawcy na teren w Podstrefie DSAG S3-Jawor (Miejscowość Jawor), WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, iż została wybrana oferta złożona przez: p. Zbigniewa Bujaka Podsumowanie otrzymanej punktacji, znajduje się w załączniku poniżej: Podsumowanie   Wszelkie dodatkowe informacje dotyczącego przedmiotowego zaproszenia do składania ofert będą udzielane indywidualnie pod numerem

Czytaj więcej…

Partnerzy