Przetargi / zamówienia

Przetarg – droga wewnętrzna wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą (Bolesławiec)

Rozstrzygnięcie:   Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.11.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, stwierdziła zakończenie przetargu bez wyłonienia wykonawcy.

Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 18.02.2021 r. (Bolesławiec)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu  18 lutego 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 18 lutego 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9903 ha, składającej się z działki gruntu o nr 67/61 (grunty orne RV)  o powierzchni

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – kompleksowa organizacja i obsługa „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie kompleksowej organizacji i obsługi wałbrzyskiej edycji wydarzenia „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło: Stowarzyszenie “Kochamy Sport”, ul. Mińska 38, 54-610 Wrocław   Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kompleksowej organizacji i

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – wycinka drzew i krzewów (Września)

ROZSTRZYGNIĘCIE: W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na świadczenie usługi pn. „wycinka drzew i krzewów na nieruchomości będącej własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. tj. na działkach nr 46/3 i nr 48/20, obręb Chocicza Mała, gmina Września, pow. wrzesiński, woj. wielkopolskie.” informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyła:

Czytaj więcej…

Przetarg pisemny nieograniczony na wybór wykonawcy usług ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach spółki

W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania dotyczącego przetargu nieograniczonego na usługi ochrony mienia, utrzymania czystości i utrzymania zieleni w obiektach WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o. o., Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna  „INVEST-PARK” sp. z o.o.  informuje, iż została wybrana oferta złożona przez: Ekotrade Sp. z o.o., ul. Melomanów 4, 00-712 Warszawa Na tym postępowanie zakończono.   Treść

Czytaj więcej…

Przetarg pisemny ograniczony – nieruchomość w gminie Wądroże Wielkie (Budziszów Wielki)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST – PARK” informuje, że w dniu 16 grudnia 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego („Komisja”), wyznaczonego na dzień 16 grudnia 2020 r., mającego na celu wyłonienia oferenta, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 7,2347 ha, składającą się z działki gruntu nr 2/9 o powierzchni 7,2347

Czytaj więcej…

Przetarg ograniczony – nieruchomość w gminie Września (Chocicza Mała)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 5 listopada 2020 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 5 listopada 2020 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o łącznej powierzchni 23,7085 ha, składającą się z działek gruntu o nr: 39/1 (grunty orne RIVa) o

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert – inspektor nadzoru inwestorskiego odwodnienie we Wrześni

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. Budowa systemu odwodnienia zaprojektowanego dla terenu o łącznej powierzchni ok. 20 ha położonego we Wrześni, obręb Chocicza Mała, zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” Podstrefa Września w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, informujemy iż najkorzystniejszą ofertę złożyło przedsiębiorstwo: IC-L

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert: przeprowadzenie badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców

w związku z zakończeniem postępowania informujemy, że Zarząd Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej “INVEST-PARK” sp. z o.o. dokonał wyboru Konsorcjum Flow sp. z o.o. oraz behave Devs Rafał Muda jako wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu badania oczekiwań i satysfakcji przedsiębiorców prowadzących działalność w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej “INVEST-PARK”.   Treść postępowania: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Czytaj więcej…

Partnerzy