Przetargi / zamówienia

Zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert na zaprojektowanie zjazdu z drogi krajowej nr 5 na działkę nr 326/19 w miejscowości Dobromierz. SZCZEGÓŁOWY OPIS ZNAJDUJE SIĘ W ZAŁĄCZNIKU PONIŻEJ: Zaproszenie Do Składania Ofert SIWZ Załącznik 1 Formularz Oferty Formularz 1 Aktualne Informacje

Czytaj więcej…

Przetarg – Opracowanie dokumentacji projektowej sieci elektroenergetycznej – Skarbimierz Osiedle

ROZSTRZYGNIĘCIE Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że zamyka postępowanie przetargowe bez wyboru oferty, w związku z brakiem ofert. TREŚĆ POSTĘPOWANIA Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn.: „Opracowanie

Czytaj więcej…

Przetarg – Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu  przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu na wykonanie zadania pn. Budowa w systemie „zaprojektuj i wybuduj” drogi wewnętrznej w rejonie ul. Strefowej w Bolesławcu wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą na działce gruntu nr 67/68 (obręb nr 0004 Bolesławiec), objętych granicami

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 10/9, gmina Szczawno-Zdrój.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

Czytaj więcej…

Zaproszenie do uczestnictwa w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym – działka nr 9/2, gmina Szczawno-Zdrój.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 tel.: (+48 74) 664-91-64, e-mail:

Czytaj więcej…

Obsługa stacji  transformatorowych, będących własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.” , przy halach przemysłowych w Bolesławcu, Chociczy Małej i Wałbrzychu.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: „Obsługa stacji  transformatorowych, będących własnością WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.” , przy halach przemysłowych w Bolesławcu, Chociczy Małej i Wałbrzychu.

Czytaj więcej…

Zaproszenie do do uczestnictwa w przetargu pisemnym ograniczonym/An invitation to a limited written tender

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu 16 marca 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 16 marca 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,5999 ha, składającą się z działki gruntu o nr 67/67 (grunty orne RIVa, RV) o

Czytaj więcej…

Przetarg – droga wewnętrzna wraz ze zjazdami, oświetleniem i infrastrukturą towarzyszącą (Bolesławiec)

Rozstrzygnięcie:   Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu informuje, że dnia 20.11.2020 r. komisja przetargowa, w związku z brakiem ofert, stwierdziła zakończenie przetargu bez wyłonienia wykonawcy.

Czytaj więcej…

Rozstrzygnięcie przetargu wyznaczonego na dzień 18.02.2021 r. (Bolesławiec)

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” informuje, że w dniu  18 lutego 2021 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 18 lutego 2021 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który nabędzie nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 0,9903 ha, składającej się z działki gruntu o nr 67/61 (grunty orne RV)  o powierzchni

Czytaj więcej…

Partnerzy