Przetargi / zamówienia

Zaproszenie do uczestnictwa w drugim przetargu ustnym nieograniczonym – Nieruchomość gminna Szczawna – Zdroju

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.

Czytaj więcej…

Ogłoszenie O Przetargu Szczawno Zdrój 9 2 I 10 9

Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” działając na zlecenie Uzdrowiskowej Gminy Miejskiej Szczawno-Zdrój, na podstawie art. 12 ust. 1 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. 2020 r. poz. 1752), Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn.

Czytaj więcej…

Przetarg pisemny ograniczony – Dobromierz dz. 326/31

Komunikat w sprawie rozstrzygnięcia przetargu pisemnego ograniczonego wyznaczonego na dzień 21 lipca 2023 na sprzedaż Nieruchomości w Dobromierzu Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” sp. z o.o. informuje, że w dniu 21 lipca 2023 r. zakończyła prace komisja do spraw przetargu pisemnego ograniczonego, wyznaczonego na dzień 21 lipca 2023 r., mającego na celu wyłonienie przedsiębiorcy, który

Czytaj więcej…

Zaproszenie do składania ofert na przetarg: „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu przy ulicy Villardczyków 17”.

WAŁBRZYSKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA „INVEST-PARK” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałbrzychu, 58 – 306 Wałbrzych, ul. Uczniowska 16 jako Zarządzający Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną „INVEST-PARK” zaprasza do uczestnictwa w przetargu pisemnym jednostopniowym nieograniczonym, w celu wyłonienia wykonawcy dla zamówienia pn.:   „Dostawa i montaż sprzętu audio-wideo do Centrum Szkoleniowego WSSE zlokalizowanego w Wałbrzychu

Czytaj więcej…

„Przetarg – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” – DSAG S3-Jawor” oraz ,,Przełożenie gazociągu wysokiego ciśnienia DN250, PN6,3MPa – działki nr 4/21, 4/38 i nr 4/25 obręb Gospodarstwo, gmina Jawor, objętych granicami WSSE „INVEST-PARK” podstrefa Jawor w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do wzięcia udziału w przetargu pisemnym, nieograniczonym, jednostopniowym na wybór inspektora nadzoru inwestorskiego dla zadania pn. „Przygotowanie terenu – wyrównanie wraz z pracami towarzyszącymi terenu o pow. ok. 224 ha zlokalizowanego na obszarze objętym granicami WSSE „INVEST-PARK” –

Czytaj więcej…

,,Wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej”

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK” sp. z o.o. z siedzibą w Wałbrzychu przy ul. Uczniowskiej 16, zaprasza do składania ofert w przetargu na wykonanie w formule „zaprojektuj-wykonaj” zadania pn. ,,Wykonanie trzech instalacji przeciwpożarowych w hali przemysłowej WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o. w Chociczy Małej.” SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZNAJDUJE SIĘ W PONIŻSZYCH ZAŁĄCZNIKACH: 1. Specyfikacja

Czytaj więcej…

,,Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” sp. z o.o.”

  W nawiązaniu do przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem dla WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o., informujemy o udzieleniu zamówienia niżej wymienionemu Wykonawcy tj.: CT ALFA Sp. z o.o. Sikorskiego 9 66-200 Świebodzin   Szczegółowy opis znajduje się w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wraz z załącznikami.  Ofertę proszę doręczyć w nieprzejrzystej i

Czytaj więcej…

,,Wykonanie w latach 2023 – 2025 serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej”.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Wykonanie w latach 2023-2025 serwisu wentylacji i klimatyzacji w hali przemysłowej w Chociczy Małej” informujemy, iż została wybrana oferta złożona przez:   MEZON Instal Serwis Sp. z o.o. Południowa 3 62-064 Plewiska NIP: 777-25-83-956   Wyżej wymieniony Oferent został wybrany na

Czytaj więcej…

„Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”. „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń producenta opraw”.

  W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Dostawa i wymiana opraw oświetlenia ewakuacyjnego i kierunkowego w budynku INVEST PARK CENTER ul. Uczniowska 16, 58-306 Wałbrzych z wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia”. „Okresowe przeglądy gwarancyjne wraz wykonaniem pomiarów natężenia oświetlenia nie rzadziej niż raz w roku lub według zaleceń

Czytaj więcej…

Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego.

W nawiązaniu do zaproszenia do składania ofert na wybór Wykonawcy dla realizacji zadania pn.: „Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej przebudowy i modernizacji zespołu pięciu budynków rekreacyjnych wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą techniczną terenu ośrodka wypoczynkowego WSSE „INVEST-PARK” Sp. z o.o. w Pobierowie ul. Jodłowa 2, 72-346 Pobierowo wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” informujemy,

Czytaj więcej…

Partnerzy